Acar Hukuk & Danışmanlık

İstanbul’da bulunan Acar Hukuk & Danışmanlık dürüstlük ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir şekilde hukukun her alanında müvekkillerine en güvenilir çözüm yollarını sunmayı kendisine vazife edinmiştir. Bu doğrultuda Türkiye’nin her yerinde bulunan müvekkillerine mevzuattaki değişiklikler uyarınca destek vermektedir.

Büromuzda avukatlık mesleği, ulusal ve uluslararası mevzuatta düzenlenen meslek kurallarına riayet edilerek ifa edilmektedir. Müvekkillerimizin haklarını savunurken karşılıklı güven ilkesine uyularak şeffaf bir şekilde dava ve uyuşmazlıkların hızlı çözümlenmesi ve gerekli hukuki tedbirlerin alınması için azami dikkat gösterilerek hukuki danışmanlık hizmetinin en iyi şekilde verilmesi amaçlanmaktadır.

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz, fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmamış olanından farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.

Moliere Jean-Baptiste Poquelin – MOLIERE