Cinsiyet Değiştirme Davası

SINIR DIŞI ETMEK ÜZERE VERİLEN İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınır dışı etme kavramı, 6458 Sayılı Kanun’un 52. maddesinde yabancıların, sınır dışı etme kararıyla menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesi olarak ifade edilmektedir. İdari gözetim kararı ise hakkında sınır dışı etme kararı verilen kişiler ya da uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişiler hakkında verilebilmektedir. 6458 Sayılı Kanun’un ‘Sınır […]

Evlenme Hukuku

Kıdem Tazminatında Esas Alınacak Ücret

İşverenin Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Vermesi

Boşanma Sırasında Kira Sözleşmesinin/Maliki Olunan Konutun Akıbeti

Mülkiyet Hakkının İhlaline İlişkin AYM Kararı

AYM’nin 06.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/3296 Başvuru No’lu kararında başvurucu beton alım-satımına ilişkin alacağının tahsili için kooperatif aleyhine icra takibi başlatmış olup kooperatifin malları ile hak ve alacaklarının 7269 SK. m. 50 uyarınca devlet malı sayıldığı gerekçesiyle haczedilemeyeceğini ve borçlu kooperatifin haczedilemezlik şikayetinin kabulü ile hacizlerin kaldırıldığını,  akabinde takibe iflas yoluyla takip olarak devam […]

Takipsizlik Kararı Verilen Dosyada Hacizlerin Akıbeti

Gıyapta Boşanma

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, muhatabın bilinen en son adresine tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis Adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkarılmasının yeterli olduğuna, öncelikle bu adrese normal bir tebligat çıkartılmasının gerekmediğine oy […]