Acar Hukuk & Danışmanlık olarak önceliğimiz karşılıklı güven ilkesi içerisinde müvekkillerimizin en kısa sürede en doğru çözüme ulaşmasını sağlayabilmektir. Bu süreçte avukatlık mesleğinin en önemli kurallarından biri olan “sır saklama ve gizlilik” ilkesine hassasiyetle uyulmaktadır.

Dava ve uyuşmazlıklar hakkında müvekkillerimizle karşılıklı fikir teatisi aşamasında şeffaflık içerisinde olası sonuçlar hakkında bilgi verilirken üstlenilen işin ifası sırasında da aşamalar hakkında bilgi akışı sağlanmaktadır.

Yargılamanın uzaması halinde kişilerin hukuki korunma mekanizmasının işlevini yerine getirdiğine ve hukuk düzeninin etkisine olan inancı kaybolabilmektedir. Bu bağlamda Acar Hukuk & Danışmanlık olarak yargılamaya hakim en önemli ilkelerden biri olan “usul ekonomisi ilkesi” gereğince yargılamanın makul süre içerisinde ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için her türlü özen gösterilmektedir.

Neden Biz?

Acar Hukuk & Danışmanlık olarak öncelikli hedefimiz önleyici danışmanlık hizmeti ile hukuki sorun daha ortaya çıkmadan önlenmesi ve olası zararların önüne geçilmesi için gerekli hukuki tedbirlerin alınmasıdır. Vekil- müvekkil ilişkisinin ötesinde bir çözüm ortaklığı fikriyle hareket edilerek mevcut uyuşmazlıkların çözüm süreçlerinde gerek cezai soruşturma ve kovuşturmalar ile hukuk davaları ve icra takip işlemlerinin yapılması gerek arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla müvekkillerimizin hak ve menfaatlerinin korunması için akademik birikimimiz ve mesleki tecrübemiz ile hukuki danışmanlık, savunma ve tedbir hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesi amaçlanmaktadır.

Title

Gizlilik

Şeffaflık
Mesleki Sadakat
Karşılıklı Güven

Title

Hızlı Çözüm

İnteraktif İletişim
Etkin Hizmet
Pragmatik Yöntemler

Title

Güncellik

Değişen İhtiyaçlar
Sektörel Gelişmeler
Akademik Çalışma

OFİSİMİZDEN KARELER

Description

Description

Description