Pazartesi - Cuma | 09:00 - 18:00

GSM

0544 722 39 40

iletişim

bilgi@acarumut.av.tr

AYM’NİN 15.12.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİNE YÖNELİK KARARLARI

Anayasa Mahkemesi 15.12.2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/13415 Başvuru No’lu ve 2017/23739 Başvuru No’lu dosyalarda yapılan inceleme neticesinde başvurucuların Anayasamızın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Her iki başvurunun ortak noktası ise başvuruya konu edilen davaların İş Hukuku alanında bulunmasıdır.
2018/13415 Başvuru No’lu dosyada; başvurucu istifa dilekçesinin baskı altında imzalatıldığı ve gerçek iradesini yansıtmadığı iddiasını ispatlamak amacıyla dosyaya bildirmiş olduğu tanığının tanıklıktan vazgeçmesi üzerine yargılamayı yapan mahkemenin, Bölge Adliye Mahkemesinin ve Yargıtay’ın tanığın tanıklıktan çekinmesine dair değerlendirmeye bulunmamış olması sebebiyle silahların eşitliği ilkesinin zedelendiğini dile getirmiş olup bu yöndeki başvurusu kabul edilmiştir.

2017/23739 Başvuru No’lu dosyada; başvurucunun aynı maddi olgudan kaynaklanan ve bağlantılı bulunan işçilik alacağı ile hizmet tespitine ilişkin davalarından işçilik alacağına ilişkin davasının lehine, hizmet tespitine ilişkin davasının aleyhine olacak şekilde sonuçlanması karşısında davaların neden farklı sonuçlandığının yeterli gerekçelerle açıklanmadığı sebebiyle gerekçeli karar hakkının iddia edildiği iddiasında bulunmuş olup bu yöndeki başvurusu kabul edilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211215-5.pdf