Pazartesi - Cuma | 09:00 - 18:00

GSM

0544 722 39 40

iletişim

bilgi@acarumut.av.tr

AYM İptal Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12.04.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021/9 E., 2022/4 K. sayılı ve 26.01.2022 Tarihli kararı ile 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 278. maddesinin üçüncü fıkra bir numaralı bendinde yer alan “…usul ve …” sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar…” şeklindeki ibarelerin Anayasanın 13, 35 ve 36. maddelerine aykırı olması gerekçesi ile iptaline karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesince bu ibarelerin kamu yararı ile kişisel yarar arasındaki dengeyi bozmak suretiyle mülkiyet hakkının ve hak arama özgürlüğünün ölçüsüz biçimde sınırlanmasına neden olduğu kanaati bildirilmiştir. 
 İptal hükümleri kararın yayım tarihinden başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir.