Pazartesi - Cuma | 09:00 - 18:00

GSM

0544 722 39 40

iletişim

bilgi@acarumut.av.tr

Boşanma Davaları

Boşanma hukuken geçerli bir evliliğin kanunda yer alan sebeplere ve şartlara bağlı olarak mahkeme kararı ile sona erdirilmesidir. Boşanma davaları Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenmiş olup;

  1. Zina
  2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
  3. Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme,
  4. Terk,
  5. Akıl hastalığı,
  6. Evlilik birliğinin sarsılması sebeplerine bağlı olarak açılabilmektedir.

Uygulamada sıklıkla “zina”, “sözlü/fiziksel şiddet “, “kötü alışkanlıklar” ile “maddi sıkıntılar” boşanma sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Boşanma ile birlikte eşler arasındaki duygusal, cinsel ve hukuki birliktelik sona erdirilmektedir. Yapılan araştırmalar çağdaş dünyamızda boşanmanın durumsal krizlerinden biri olduğunu ve mühim bir sosyal sorun olduğunu göstermektedir. Üstelik ülkemizde de boşanma sıklıkla gerçekleşmektedir. Türkiye İstatistik Kurumunun ait verilere göre 2019 yılında ülkemizde 155 bin 47 çift boşanmıştır. Kesinleşen boşanma kararlarına göre ise 139 bin 660 çocuk hakkında velayet altına alınma kararı verilmiştir. Bu sebeplerledir ki boşanma, sonuçları itibariyle yalnızca davanın taraflarını değil eğer var ise müşterek çocukların hayatını da etkilemektedir.

Boşanma talepli davalarda en çok duyduğumuz soru çocukların velayetinin kime verileceği hakkında olmaktadır. Velayet başka bir yazımızın konusu olmakla birlikte Türk Medeni Kanunu’nun 182. maddesine göre hakim velayet hakkında karar verirken olanak bulundukça anne ve babayı dinler, eğer çocuk vesayet altında ise vasisinin ve vesayet makamının görüşünü alarak çocuk ile anne ve baba arasında kişisel ilişkiyi düzenler. Unutulmamalıdır ki velayete karar verilirken her zaman çocuğun yüksek yararı gözetilir ve ilerleyen süreçte velayetin değiştirilmesini gerektirecek yeni şartlar ortaya çıktığında velayet kendisine verilmeyen tarafın velayetin değiştirilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Boşanma sebeplerinin varlığı halinde boşanma davası açmaya hakkı olan eş isterse boşanma isterse ayrılık davası açabilir. Bu davalarda görevli mahkeme aile mahkemesi olup eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesi yetkilidir. Boşanma davalarında kesin yetki bulunmadığından eğer yetki itirazı söz konusu ise cevap dilekçesinde ilk itiraz olarak ileri sürülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yetkisiz olan mahkeme yargılama yapmaya devam edecektir.

Boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olmasına rağmen boşanma davası görülürken davanın taraflarından birinin ölmesi halinde şartların varlığı halinde mirasçıların davaya devam edebilmesi mümkündür.

Boşanma davalarında boşanma talebiyle birlikte maddi ve manevi tazminat, mehirin iadesi, ziynet eşyalarının iadesi, çeyiz eşyalarının iadesi, ev eşyalarının iadesi, velayet ve nafakaya hükmedilmesi gibi taleplerde istenebilmektedir. Nafakaya ilişkin olarak özellikle belirtmek isteriz ki talep olmasa dahi hakim barınma, geçim, eşlerin mallarının yönetimi ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.

Boşanma davası açılırken akla gelen bir diğer soru ise mal paylaşımının nasıl gerçekleşeceğidir.  Boşanma davası kesinleştikten sonra mal rejiminin tasfiyesi talep edilebilir. Mal rejimin tasfiye edilmesi halinde tarafların elde edecekleri hak bir alacak hakkı olduğundan öğretideki ve Yargıtay’daki yaygın görüşe göre boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmektedir.  

acar hukuk bürosu acar hukuk bürosu büyükçekmece anayasa mahkemesi bireysel başvuru anayasa mahkemesi hak ihlali kararı av. ayşe acar umut av. ünal can acar avukat avukat ayşe acar umut avukat ünal can acar avukat ünal can acar ceza hukuku avukatı aym beylikdüzü avukat beylikdüzü boşanma avukatı borçlu boşanma avukatı boşanma avukatı büyükçekmece boşanma avukatı mimaroba boşanma avukatı mimarsinan boşanma davaları BÜYÜKÇEKMECE HUKUK BÜROSU büyükçekmece büyükçekmece acar hukuk bürosu büyükçekmece avukat büyükçekmece boşanma avukatı büyükçekmece ceza avukatı büyükçekmece miras avukatı ceza avukatı ceza hukuku avukatı mimaroba esenyurt avukat hukuk artı hukukçu iptal kararı kira hukuku Mimaroba avukat mimaroba boşanma avukatı mimaroba ceza avukatı Mimarsinan avukat MİMAROBA ACAR HUKUK BÜROSU prof.dr. tekin memiş sinanoba avukat tahliye davası tekin memiş velayet velayet davası çatalca avukat