Pazartesi - Cuma | 09:00 - 18:00

GSM

0544 722 39 40

iletişim

bilgi@acarumut.av.tr

FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ İMZALAMADAN ÖNCE DİKKAT!

Franchise sözleşmesi Türk Hukukunda düzenlenen tipik bir sözleşme değildir. İçerisinde birden çok sözleşmeye ait unsurları barındırır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2019 tarihli bir kararında Franchise sözleşmesini; “konusu mal ve/veya hizmetin sürümü ve dağıtımı olan sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme olup, bu sözleşme ile mal ve/veya hizmeti üreten ve/veya satan franchise veren; adı, sembolü, markası gibi gayri maddi mal ve değerlerini kullanarak bunların sürümünü yapma hakkını bir bedel karşılığında, belirli bir bölgede kendi ad ve hesabına çalışan bağımsız kişilere (franchise alanlara) vermeyi borçlanmaktadır. Franchise veren bu sözleşme ile mal ve/veya hizmetlerin en iyi şekilde pazarlanmasını sağlamak için pazar araştırması ve tanıtım (reklam) yapmak, bu konuda kendine özgü bir anlayış geliştirerek bir organizasyon kurmak ve franchise alanları çalışmalarından yararlandıracak şekilde bu organizasyona dahil etmek yükümlülükleri üstlenmektedir. Franchise alan ise, franchise bedeli ödeme dışında ayrıca sözleşme konusu malların sürümünü destekleme, bu konudaki tüm bilgileri franchise verene aktarma, franchise verenin pazarlama ilkelerine ve talimatlarına uyma, eğitim programlarına katılma ve bu doğrultuda işletmeyi yürütme yükümlülüğü altına girmektedir.” Şeklinde tanımlamıştır.

Franchise sözleşmesi, kanunlarda düzenlenmiş isimli bir sözleşme olmadığı için tabi olacağı şekle ilişkin bir hüküm de yoktur. Dolayısıyla herhangi bir şekil zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ispat kolaylığı açısından sözleşmelerin her zaman yazılı yapılmasında fayda vardır.


Bu temel bilgilerin ardından Bayilik sisteminde en çok dikkat etmeniz gereken nokta taraflar arasında imza edilecek olan Franchise sözleşmesi olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda Sözleşmede yer alacak temel unsurlar;

 • Franchise veren ve alan taraf,
 • var ise kefil bilgileri,
 • açılacak mağazanın adresi ve konusu,
 • sözleşmenin süresi,
 • Franchise alan tarafın hakları ve yükümlülükleri,
 • Franchise veren tarafın hakları ve yükümlülükleri,
 • satış ve ödeme usulleri,
 • lisans bedeli,
 • ödeme yeri,
 • fesih,
 • cezai şart,
 • ticari sır saklama yükümlülüğü,
 • teminat,
 • yetkili mahkeme kısımlarından oluşacaktır.

Sözleşmede yer alan her bir bölümü satır satır okumanızı ve tereddüte düştüğünüz noktalarda muhakkak bu alanda çalışan deneyimli bir avukata danışmanızı öneririm. Franchise veren taraf ile sözleşme koşulları karşılıklı teati ederek hazırlanır ise hak kaybına uğramamış olursunuz.