Pazartesi - Cuma | 09:00 - 18:00

GSM

0544 722 39 40

iletişim

bilgi@acarumut.av.tr

Mülkiyet Hakkının İhlaline İlişkin AYM Kararı

AYM’nin 06.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/3296 Başvuru No’lu kararında başvurucu beton alım-satımına ilişkin alacağının tahsili için kooperatif aleyhine icra takibi başlatmış olup kooperatifin malları ile hak ve alacaklarının 7269 SK. m. 50 uyarınca devlet malı sayıldığı gerekçesiyle haczedilemeyeceğini ve borçlu kooperatifin haczedilemezlik şikayetinin kabulü ile hacizlerin kaldırıldığını,  akabinde takibe iflas yoluyla takip olarak devam ettiğini ve kooperatifin iflasına karar verildiğini ancak müflise ait malvarlığı bulunmadığı gerekçesiyle iflasın tatiline karar verildiğini tüm bu sebeplerle alacağın başka türlü tahsiline olanak bulunmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğinden bahisle  05.02.2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

AYM tarafından yapılan incelemede başvurucunun 13 yılı aşkın süredir alacağını yasal düzenlemelerin sonucu olarak tahsil edemediği gerekçesiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurunun kabulü ile başvurucunun maddi kayba uğradığı gerekçesiyle alacağın enflasyon karşısında uğradığı değer kaybı göz önünde bulundurularak net 350.000 TL tazminatın başvurucuya ödenmesine 30.06.2021 tarihinde karar verilmiştir.

Kararın tamamına linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211006-7.pdf