Pazartesi - Cuma | 09:00 - 18:00

GSM

0544 722 39 40

iletişim

bilgi@acarumut.av.tr

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak. Bu sınırlar her yıl Ocak ayında Bakanlık tarafından belirlenmektedir.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

Covid-19 salgını sebebiyle şahsen başvuru yapmamanızı ve TÜBİS sistemi üzerinden (bu sisteme e-devlet üzerinden giriş yapılmaktadır) Tüketici Hakem Heyeti başvurularınızı yapmanızı öneririm. Tüketici hakem heyetine başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Elektronik ortamda başvuru yaparken bu belgeleri sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Elektronik ortamda yapılacak olan başvurulara ilişkin olarak yapılan değişiklik ile TÜBİS üzerinden yapılan başvurular ek işlem gerektirmeksizin başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması halinde geçerli olacaktır. Başvuru yapılırken Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru formundan faydalanılabilinir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 70/7. maddesine göre tüketiciden herhangi bir başvuru harcı, bilirkişi ücreti veya tebligat gideri alınmayacaktır. Hakem heyeti incelemeyi dosya üzerinden yapacak ve başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sonuca bağlayacaktır.