Pazartesi - Cuma | 09:00 - 18:00

GSM

0544 722 39 40

iletişim

bilgi@acarumut.av.tr

Vesayete İlişkin Sık Sorulan Sorular

Kısıtlı adına banka hesabında işlem yapılabilir mi?

Kısıtlı adına yeni bir banka hesabı açılabileceği gibi mevcut olan hesabın altın gibi yatırım hesabına çevrilmesi de mümkündür. Paranın vesayet hesabına yatırılması ve örneğin altın gibi değerlendirilmesi halinde kısıtlının menfaati bulunduğundan talebin kabulüne karar verilebilecektir. İşlem yapabilmesi için vasiye yetki ve izin verilecektir. İlgili bankaya müzekkere yazılacaktır.

Kısıtlı adına araç alınabilir mi?

Kısıtlıyı borç altına sokmadan mahkeme tarafından verilecek süre içerisinde kısıtlı adına araç alınabilir. Araç alındığı takdirde vesayet makamına bilgi ve hesap verilmesi gerekmektedir. Eğer vesayet hesabından alınacak para ile satım işlemi gerçekleştirilecek ise bu hesaptan para çekebilmesi için vasiye izin verilecektir.

Özellikle AYM’nin Engelli Vasisinin ÖTV İndiriminden Yararlanarak Araç Almasına İzin Verilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesine dair kararı bulunmaktadır. Vasi, engelli olan başvurucunun ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kanun ile tanınmış bir haktan yararlanmak için Mahkemeden izin talebinde bulunduklarını ancak ret yanıtı aldıklarını belirterek, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. 19.4.2019 tarihli bu kararda  Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kısıtlı adına kayıtlı taşınmaz satılabilir mi?

Kısıtlı adına kayıtlı taşınmazın satılmasına eğer kısıtlının menfaati bulunuyor ise vesayet makamı tarafından kısıtlı adına taşınmaz satımına izin talebine yönelik olarak yapılan inceleme neticesinde vasiye yetki ve izin verilir ancak pazarlıkla satış yapılması kısıtlının lehine olacak ise durumun takdiri ve ifası için dosyayı denetim makamı olan Asliye Hukuk Mahkemesine gönderir ve neticelendirilir.

Vasi görevi yapamayacak ise vasinin değiştirilmesi talep edilebilir mi?

Özellikle rehabilitasyon ve aile bakım merkezlerinde görevli olanların bünyelerinde bulunan kısıtlı adaylarına vasi olarak atandığını görmekteyiz. Vasi tayin olduğu takdirde vasilik görevine devam etmesi güçleşeceğinden üzerindeki va silik görevinin alınmasını ve kısıtlıya başka bir vasinin atanmasını talep edebilir.

Kısıtlı adına dava açmak/ kısıtlı adına açılan davayı takip etmek hususunda izin almak gerekli midir?

Kısıtlı adına dava açılabilmesi için TMK m. 462/8 uyarınca izin almak gereklidir. Ancak kısıtlı adına açılan davaların vasiye yöneltilmesi gerekli olup takibi için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte kısıtlı adına davalarda kısıtlıyı temsil için avukata vekaletname verilebilmesi adına uygulamada vesayet makamından izin alınması gerektiğini görmekteyiz.