Mirasta Denkleştirme

Tebligat, Dava Açıldıktan Kaç Gün Sonra Davalıya Ulaşır?

Evlenme Hukuku

AYM’NİN MÜLKİYET HAKKININ İHLALİNE YÖNELİK BİREYSEL BAŞVURU KARARI : Ercan Demirbaş, B. No: 2018/20608, 15/9/2021

KARAR I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru; belirleyici delil olarak ByLock isimli haberleşme programı verilerine dayanılarak mahkûmiyet kararı verilmiş olması, dijital incelemeler tamamlanmadan karar verilmesi ve takdiri indirimlerin uygulanmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının, soruşturma kapsamında el konulan cep telefonunun iade edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. II. BAŞVURU SÜRECİ 2. Başvuru 5/7/2018 tarihinde yapılmıştır. […]

Cinsiyet Değiştirme Davası

SINIR DIŞI ETMEK ÜZERE VERİLEN İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınır dışı etme kavramı, 6458 Sayılı Kanun’un 52. maddesinde yabancıların, sınır dışı etme kararıyla menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesi olarak ifade edilmektedir. İdari gözetim kararı ise hakkında sınır dışı etme kararı verilen kişiler ya da uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişiler hakkında verilebilmektedir. 6458 Sayılı Kanun’un ‘Sınır […]

Evlenme Hukuku

Kıdem Tazminatında Esas Alınacak Ücret

İşverenin Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Vermesi

Boşanma Sırasında Kira Sözleşmesinin/Maliki Olunan Konutun Akıbeti