ORTAK VELAYETE İLİŞKİN BAM KARARI

Ankara BAM, 2. HD., E. 2019/823 K. 2020/1076 T. 6.10.2020 Ankara BAM – 2. Hukuk Dairesi Esas No.: 2019/823 Karar No.: 2020/1076 ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ T Ü R K M İ L L ET İ AD I N A İ S T İ N A F KAR AR I DAVACI : K1VEKİLLERİ : Av. K3 – […]

Nafakanın Dava Tarihinden İtibaren Geçerli Olması Gerektiğine İlişkin BAM Kararı

Samsun BAM, 4. HD., E. 2019/3660 K. 2020/3153 T. 15.12.2020 T Ü R K M İ L L ET İ AD I N AG E R E K Ç E L İ KAR ARDAVANIN KONUSU : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Dairemizce yapılan dosya üzerinden inceleme sonucunda;GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İSTEM: Davacı vekili dava dilekçesinde […]

KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU

UZLAŞMA NEDİR?

İŞ DAVASI AÇARKEN DİKKAT!

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMEMESİ

Boşanma Sonrası Kimlik Değiştirme

İstanbul BAM, 10. HD., E. 2017/289 K. 2017/349 T. 5.4.2017

İstanbul BAM – 10. Hukuk Dairesi Esas No.: 2017/289Karar No.: 2017/349Karar tarihi: 05.04.2017 T Ü R K Mİ L L E T İ A D I N A Mahalli mahkemece verilen karara karşı davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiş olup, ön inceleme aşaması tamamlandıktan ve incelemenin duruşma yapılmadan karar verilmesi mümkün […]

KVKK, K. 2021/962 T. 21.9.2021

Karar No.: 2021/962 Tutanak tarihi: 21.09.2021 Kararın Konusu: İlgili kişinin talebi ya da rızası olmaksızın özel bir hastane çalışanı hekim tarafından e-nabız sistemine erişim sağlanması hakkında İlgili kişinin Kuruma intikal eden şikâyetinde özetle; Sağlık Bakanlığının e-nabız uygulamasına girdiğinde,iki farklı tarihte veri sorumlusu hastane çalışanı hekim tarafından izni dışında sisteme girildiğini ve şikâyet gününe kadar olan tüm muayene ve […]

Yargıtay 17. HD. 2014/163 E., 2014/933 K.

Çalıntı Aracın Verdiği Zarardan Araç Sahibinin Sorumluluğu ÖZET : Gerçek işleten ancak, çalma ve gasp eyleminin gerçekleşmesinde kendisi veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerden birinin kusuru bulunmadığını ispat etmesi halinde sorumluluktan kurtulabilecektir. Aksi takdirde gerçek işleten ile farazi işleten (hırsız ve gasp eden) müteselsilen sorumlu olacaktır. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas : 2014/163 Karar : 2014/933 […]