KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI VE PANDEMİ

Bu çalışmamızda kira sözleşmelerinde kira bedelinin uyarlanması hakkında  genel olarak bilgi verdikten sonra pandemi sebebiyle kira sözleşmelerinin uyarlanmasının talep edilip edilemeyeceği ile bu hususta verilen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına yer vereceğiz. Hukukumuzda sözleşmeye bağlılık (Ahde Vefa-Pacta Sund Servanda) ve sözleşme serbestliği ilkeleri kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre, sözleşme yapıldığı andaki gibi aynen uygulanmalı ise […]

Cinsel Saldırı Suçunu İşleyen Sanığa HAGB Verilmesi Sebebiyle Kötü Muamele Yasağının İhlali

Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde düzenlenmiş olup “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. “Sanığın eylemi sarkıntılık düzeyinde kalmış ise ve netice olarak mahkeme […]

ALDATAN ANNEYE VELAYET VERİLİR Mİ?

Velayette karar verilirken daima çocuğun üstün yararı gözetilir. Velayet, çağdaş hukuk sistemlerinde anne ile babaya tek başlarına yahut birlikte kullanabilecekleri bir hak ve görev olarak verilmiştir. Soybağına dayanan velayet, ergin olmayan çocuklar üzerinde veyahut ergin olup kısıtlananlar üzerinde hem kişisel hakları hem malvarlığı hakları üzerinde kullanılan yetkileri kapsamaktadır. Boşanma davalarında en çok karşılaştığımız soru velayetin […]

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 […]

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

İsim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde “Kimliği belirlemede ve aile bağını oluşturmada bir araç” olarak kabul edilmektedir. İsim ve soy isim bireyin kimliğinin belirlenmesinde oldukça önem taşımaktadır. Gerçekten de AİHM Niemietz kararında ismin, “Mesleki yaşamın yanı sıra, insanlarla sosyal, kültürel ve diğer türden ilişkiler kurma ve geliştirme becerisi açısından özel ve aile yaşamlarında da kişiyi tanımladığını” […]

FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ İMZALAMADAN ÖNCE DİKKAT!

Franchise sözleşmesi Türk Hukukunda düzenlenen tipik bir sözleşme değildir. İçerisinde birden çok sözleşmeye ait unsurları barındırır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2019 tarihli bir kararında Franchise sözleşmesini; “konusu mal ve/veya hizmetin sürümü ve dağıtımı olan sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme olup, bu sözleşme ile mal ve/veya hizmeti üreten ve/veya satan franchise veren; adı, sembolü, markası […]

Fiili Ayrılığa Dayalı Boşanma İstemi

 Türk Medeni Kanununun 166/4 maddesi; boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir hükmünü içermektedir. TMK’nın 166/4 maddesi uyarınca mahkemece fiili […]

TAŞINMAZ SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 404 vd. maddelerinde “tellallık” adı ile bilinen sözleşme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 520 vd. maddelerinde “simsarlık” olarak düzenlenmiştir. Simsarlık sözleşmesi, simsarın(tellalın) ücret karşılığında taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi konu edinir. Kanunda simsarlık sözleşmesine vekalete ilişkin hükümlerin uygulanacağı ve sözleşmenin yazılı yapılmadıkça geçerli olmayacağı belirtilmektedir. […]

İşyerine Ait Araç İle Kaza Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

7244 Sayılı Kanun, Covid-19’un ekonomik ve sosyal hayata olan olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla 17.04.2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda İş Hukuku alanında 4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. madde ile bu kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle […]

Boşanma Halinde Velayet Hakkına Sahip Olan Anne, Çocuğuna Kendi Soyadını Verebilir mi?

Velayet, çağdaş hukuk sistemlerinde anne ile babaya tek başlarına yahut birlikte kullanabilecekleri bir hak ve görev olarak verilmiştir. Soybağına dayanan velayet, ergin olmayan çocuklar üzerinde veyahut ergin olup kısıtlananlar üzerinde hem kişisel hakları hem malvarlığı hakları üzerinde kullanılan yetkileri kapsamaktadır. Böylelikle velayeti, çocuklar üzerinde bakım ve koruma sağlama ve onların çeşitli yönlerden yetiştirilmeleri amacıyla anne […]