Çalıntı Araçtan Sorumluluk-Yargıtay Kararı

T.C. Yargıtay Başkanlığı – 17. Hukuk Dairesi Esas No.: 2018/4343Karar No.: 2019/2389Karar tarihi: 04.03.2019 Taraflar arasındaki rücuen tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda ya nedenlerle, davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili, davalının maliki olduğu aracın, davacı tarafından kaskolu araca çarpmasıyla oluşan […]

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞMAK NAFAKA ALMAYA ENGEL DEĞİLDİR-YARGITAY KARARI

Yargıtay 2. HD., E. 2021/6339 K. 2021/7791 T. 27.10.2021 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, kusur belirlemesi, yoksulluk nafakasının reddi, tazminatların ve iştirak nafakasının miktarı yönünden; davalı erkek tarafından ise kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup […]

ORTAK VELAYETE İLİŞKİN BAM KARARI

Ankara BAM, 2. HD., E. 2019/823 K. 2020/1076 T. 6.10.2020 Ankara BAM – 2. Hukuk Dairesi Esas No.: 2019/823 Karar No.: 2020/1076 ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ T Ü R K M İ L L ET İ AD I N A İ S T İ N A F KAR AR I DAVACI : K1VEKİLLERİ : Av. K3 – […]

Nafakanın Dava Tarihinden İtibaren Geçerli Olması Gerektiğine İlişkin BAM Kararı

Samsun BAM, 4. HD., E. 2019/3660 K. 2020/3153 T. 15.12.2020 T Ü R K M İ L L ET İ AD I N AG E R E K Ç E L İ KAR ARDAVANIN KONUSU : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Dairemizce yapılan dosya üzerinden inceleme sonucunda;GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İSTEM: Davacı vekili dava dilekçesinde […]

KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU

UZLAŞMA NEDİR?

İŞ DAVASI AÇARKEN DİKKAT!

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMEMESİ

Boşanma Sonrası Kimlik Değiştirme

İstanbul BAM, 10. HD., E. 2017/289 K. 2017/349 T. 5.4.2017

İstanbul BAM – 10. Hukuk Dairesi Esas No.: 2017/289Karar No.: 2017/349Karar tarihi: 05.04.2017 T Ü R K Mİ L L E T İ A D I N A Mahalli mahkemece verilen karara karşı davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiş olup, ön inceleme aşaması tamamlandıktan ve incelemenin duruşma yapılmadan karar verilmesi mümkün […]