Yargıtay 3. HD.,2020/4852 E., 2020/5135 K.

Taraflar arasındaki tüketiciyi koruma kanunundan kaynaklanan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı, davalı şirket ile aralarında […]

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2010-10878 Esas 2010-14034

(Karar Tarihi : 13.09.2010) Davacı kadının, ayrı yaşamada haklı olmadığının anlaşılmasına göre; mahkemece, kadının tedbir nafakası isteminin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Bu nedenle, bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının reddine,  Ancak, Türk Medeni Kanununun 327/1. maddesi gereğince; ana babanın küçük çocuğun bakım, eğitim ve korunması için gerekli giderlerini karşılamakla mükellef olmasına ve müşterek çocuk N____’in […]

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İzmir 12 HD. Hukuk Dairesi

Esas: 2016 / 80Karar: 2016 / 63Karar Tarihi: 13.10.2016Konu : İŞLEM İPTALİ İSTEMİ – MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERMEYEN İŞVEREN HAKKINDA İİK UYARINCA İŞLEM YAPILMASININ TALEP EDİLDİĞİ – İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE ÖNCELİKLE TEKİDEN YAZI YAZILMASINA ŞİMDİLİK TALEBİN REDDİNE ŞEKLİNDE KARAR VERİLMESİ – TEKİD YAZILMASINI GEREKTİREN HERHANGİ BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ GEREĞİ(2004 S. K. […]

Yargıtay 13. HD. 2014/32155 2015/37273

T.C.YARGITAY KARARIYargıtay KararıMAHKEMESI:Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi geregi konusulup düsünüldü.KARARDavacı, emlak komisyoncusu oldugunu, davalı ile imzaladıkları tellallık sözlesmesine istinaden davalının, kendisini devre dısı bırakarak dava konusu tasınmazı satın aldıgını, ancak sözlesmede […]

Vesayet Nedir? Bölüm 3

Yargıtay 17. HD., 29.04.2014 T. ve 2013/7007 E., 2014/6591 K.

bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • prim farkı • tazminatdavası • hayat sigortası • zıya • poliçe • kredi sözleşmesi • riziko •tüketici kredisiTaraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda;kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:Davacı vekili; müvekkillerinin murisi olan A. […]

Boşanma Davasında Tedbir Nafakası Yönünden Kusurun Önemli Olmadığına Dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/2-1891 K. 2018/1577 T. 25.10.2018 * BOŞANMA ( Erkeğin Gelirinin Bulunmamasının Kadının Çalışıyor Olması veya Kusurlu Olmasının Kadın Yararına Tedbir Nafakası Hükmedilmesine Engel Teşkil Eden Vakıalar Olmadığı ) * TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma – Kadının Tam Kusurlu Olduğu Gerekçesiyle Erkeğin Davasının Kabulüyle Tarafların Boşanmalarına Kadının Davasının İse Reddine Karar […]

Vesayete İlişkin Sık Sorulan Sorular

Kısıtlı adına banka hesabında işlem yapılabilir mi? Kısıtlı adına yeni bir banka hesabı açılabileceği gibi mevcut olan hesabın altın gibi yatırım hesabına çevrilmesi de mümkündür. Paranın vesayet hesabına yatırılması ve örneğin altın gibi değerlendirilmesi halinde kısıtlının menfaati bulunduğundan talebin kabulüne karar verilebilecektir. İşlem yapabilmesi için vasiye yetki ve izin verilecektir. İlgili bankaya müzekkere yazılacaktır. Kısıtlı […]

Engelli Vasisinin ÖTV İndiriminden Yararlanarak Araç Almasına İzin Verilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 7/3/2019 tarihinde, Hamit Aydemir (B. No: 2015/17844) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Olaylar Başvurucu hakkındaki hastane raporunu dikkate alan Sulh Mahkemesi, başvurucunun hastalığı yüzünden kısıtlanmasına ve kardeşinin vasi olarak atanmasına karar vermiştir. Vasi, başvurucu adına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanarak araç almak istediğini belirterek, […]

Boşanma Davaları